KUNG MATAPAT ANG MGA NAMUMUNO, WALANG PUWANG ANG KORAPSYON AT PAG-AABUSO, ANG LAHAT NG ITO AY DAPAT NAGSISIMULA SA KAPITOLYO!

DAHIL ANG SERBISYONG MATAPAT AY MAGBUBUKAS NG PAGASA PARA SA LAHAT!” EPISODE 1 (March 2, 2022) | Labing dalawang (12) taon na ang nakalilipas, simula ng ating sinubukan ang uri ng kanyang pamamahala dahil sa kanyang ipinangako ang “Malinis Na Pamamahala Sa Kapitolyo” at sabi niya “Hindi Po Ako Magnanakaw”, sinabi pa rin niya na…